همه اخبار اشتراک

قتل ‌میلیاردر ۸۴ ساله

جست‌وجو برای شناسایی قاتل یا قاتلان پیرمرد ۸۴ساله ملاک و ساکن اتاقی شش‌متری در دستور کار پلیس قرار گرفت. …

2868-1394020710512

بازداشت مظنون به قتل زن میانسال

مظنون جدید قتل زن میان‌سال در منطقه خزانه دستگیر شد. صبح روز بیستم شهریور امسال خبر قتل زن ٤٣ساله‌ای …